Asset Publisher Asset Publisher

Burza

Pogoda pokazała swoją niszczycielską naturę, niszcząc 3 hektary drzewostanu na terenie Nadleśnictwa Kup.

Pod koniec sierpnia 2018 roku nad częścią terenu nadzorowanego przez Nadleśnictwo Kup, w okolicach miejscowości Kup i Brynica przeszła gwałtowna burza. Towarzyszyły jej ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak grad i silny wiatr. Kilkadziesiąt minut wystarczyło, aby powstały znaczne szkody w drzewostanie.

Największe zniszczenia odnotowano w leśnictwie Masów i Kup Nowy. Całkowitemu zniszczeniu uległo tutaj około 3 ha lasów. Szkody szacuje się na około 500 m3 drewna. Zbliżający się sezon grzybowy wymusza na Nadleśnictwie Kup konieczność szybkiego działania w celu usunięcia zagrożeń powodowanych przez uszkodzone drzewa.

Kolejny raz natura pokazała że pogoda potrafi być nieprzewidywalna. Weźmy to pod uwagę planując wyjście do lasu na zbiór płodów runa leśnego bądź na wycieczkę.