Zanocuj w lesie

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Kup

Serdecznie zapraszamy wszystkich do pobytu w Nadleśnictwie Kup w ramach uprawiania aktywności bushcraft i survival.

 

    Mapa przygotowanego dla Was obszaru w Nadleśnictwie Kup:

Teren leśnictwa Chróścice

Teren leśnictwa Kup Nowy

Teren leśnictwa Masów

Na potrzeby spójnej wizualizacji obszarów Zespół ds. Geomatyki RDLP w Katowicach utworzył niżej zamieszczoną interaktywną mapę Programu

    Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

(z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – Mapa zagospodarowania turystycznego)
oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
  2. informacją, że w udostępnionym obszarze w ramach programu „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo nie wyznaczyło miejsc przeznaczonych do rozpalania ognisk.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. z informacjami o czasowych zakazach, z uwagi na prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Informacja o terminie obowiązywania zakazu i lokalizacji, jest na bieżąco aktualizowana na poniższej mapie interaktywnej Nadleśnictwa.

  1. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    • Terminy i obszary polowań zbiorowych - link,
  2. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza link do formularza oraz przesłanie go na adres kup@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

    Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Wojciech Dudik email: wojciech.dudik@katowice.lasy.gov.pl, tel. 694 489 763 (preferowany kontakt mailowy).

    Nadleśnictwo Kup przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

    W celu oceny i ulepszania Programu pn "Zanocuj w lesie" bardzo prosimy o wypełnienie ankiety którą znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

    ANKIETA