Asset Publisher Asset Publisher

Termomodernizacja budynków PGL LP

Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach).

 

Kierownik projektu: Sylwia Studzińska (CKPŚ).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Cele projektu:
 1.    Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 2.    Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 3.    Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
 4.    Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.


Nadleśnictwo Kup w ramach projektu dokona termomodernizacji wraz z zastosowaniem OZE w budynku leśniczówki leśnictwa Winna Góra. Do głównych prac zaplanowanych w/w inwestycji będzie należało: termomodernizajca obiektu, wymiana kotła na energooszczędny, montaż energooszczędnej stolarki, montaż zestawu solarnego służącego do przygotowywania CWU.

Po więcej informacji na temat projektów rozwojowych realizowanych przez Lasy Państwowe zapraszamy na stronę: Projekty rozwojowe LP.