Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

LASY HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Kup  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lp.

Kategoria HCVF w warunkach Polski

Powierzchnia geometryczna lasów /ha/ wg stanu na 1.04.2016r.

1.

1.1.a. Obszary chronione w rezerwatach

0

2.

1.1.b. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

16047,63

3.

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

362,17

4.

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

11,34

 

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

635,80

5.

4.1. Lasy wodochronne

10025,24

6.

4.2. Lasy glebochronne

363,96

7.

6.1. Lasy kluczowe dla tworzenia tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, (tereny z obiektami archeologicznymi)

 

2,97

Razem

27449,11

w tym: powierzchnia skorygowania 

16337,29

Zgodnie z Zasadą 6 kryterium 4 krajowego standartu FSC, Nadleśnictwo Kup wyznaczyło ekosystemy referencyjne - czyli powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

 

Lp.

Powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 i 6.4.1

Standardu Gospodarki Leśnej FSC

Powierzchnia geometryczna lasów /ha/ wg stanu na 1.04.2016r.

1.

Ekosystemy ( obszary leśne ) referencyjne

239,71

2.

Strefy ochronne i powierzchnie ochronne

2068,08

Razem

2307,79

w tym: powierzchnia skorygowania 

2269,70

Link do Interaktywnej mapy RDLP w Katowicach.

Link do lasy HCVF w RDLP w Katowicach