Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty urządzeniowe w Nadleśnictwie Kup

    W dniu 16 maja 2019 roku odbyło się robocze spotkanie służby terenowej Nadleśnictwa Kup z wykonawcą planu urządzenia lasu na lata 2021 – 2030 Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie pn. „Warsztaty urządzeniowe w związku z rozpoczęciem prac terenowych w ramach kolejnej rewizji PUL”. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Janas - główny specjalista Zespołu ds. Urządzania Lasu, Danuta Pająk – specjalista ds. urządzania lasu. Biuro Urządzania Lasu reprezentowane było przez Zdzisława Spendla – Dyrektora Oddziału oraz Aleksandrę Jasińską M`Bodj – Kierownik Pracowni Urządzania Lasu.

    Warsztaty były podzielone na dwie części. Pierwszą, kameralną na której przedstawiono założenia do nowo tworzonego planu UL oraz przedstawiono oczekiwania stron dotyczące wzajemnej współpracy które ułatwią realizację wspólnego celu jakim jest budowa planu UL. Druga część odbyła się w terenie, gdzie Zastępca Nadleśniczego Tomasz Herwy przedstawił charakterystyczne dla Nadleśnictwa Kup drzewostany determinujące problemy dla prowadzenia efektywnej gospodarki leśnej.

    Wyjazd zakończono w leśnictwie Ładza krótkim podsumowaniem i wspólnym posiłkiem.