Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Kup

   Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Niezwykle ważne są również działania na rzecz zwiększania powierzchni leśnej.

 

    Osiągnięcie tak wyznaczonego celu jest niezwykle trudne, a droga do jego osiągnięcia wiedzie poprzez obserwacje procesów naturalnych zachodzących w przyrodzie i umiejętne odwzorowywanie ich w pracach hodowlanych. Wymaga to nie tylko wysoko wykwalifikowanej kadry, rozumiejącej zachodzące procesy ekologiczne w ekosystemach, ale także lat doświadczeń, przekazywanych sobie przez pokolenia leśników.

    Dokumentem określającym zadania hodowlane w nadleśnictwie jest Plan Urządzenia Lasu sporządzany na okres dziesięciolecia. W Nadleśnictwie Kup aktualnie obowiązuje plan na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2020r.

     Prace z zakresu hodowli lasu  obejmują szeroki „wachlarz" zadań a do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

1. Odnowienia

Wprowadzanie lasu na powierzchnię, na której rósł wcześniej ale w wyniku realizacji etatu cięć, bądź z innej przyczyny został z niej usunięty. Odnowienia dzielimy na:

a)      Sztuczne – sadzenie wyprodukowanych wcześniej w szkółkach, sadzonek bądź też wysiewanie wcześniej zebranych i odpowiednio przygotowanych nasion.

b)      Naturalne – powstawanie młodego pokolenia drzew za pomocą naturalnego obsiewu nasion, z drzew. Proces ten przebiega samoistnie z niewielką pomocą człowieka polegającą na, przygotowaniu gleby pod obsiew czy wykonaniu odpowiednich cięć  w drzewostanie stymulujących obsiew.

2. Zalesienia

Wprowadzanie lasu na powierzchnię, na której dotychczas nie występował np. grunty porolne, torfowiska czy powierzchnie zdegradowane (hałdy kopalniane).

3. Poprawki i uzupełnienia

Dodatkowe wprowadzanie sadzonek w uprawach i młodnikach, w których powstały na skutek różnych przyczyn przerzedzenia. Przeprowadza się je do wieku 5 lat.

4. Pielęgnowanie gleby

Przeprowadza się je w uprawach i polega na spulchnianiu gleby, usuwaniu chwastów i wzruszaniu pokrywy glebowej wokół drzewek. Celem tego zabiegu jest zapewnienie sadzonkom lepszego startu poprzez m.in. likwidowanie konkurencji ze strony chwastów.

5. Pielęgnowanie upraw

Wykonywanym tu zabiegiem są czyszczenia wczesne, których zadaniem są:

- doprowadzenie do pożądanego składu gatunkowego uprawy i form zmieszania.

- jak najszybsze doprowadzenie do zwarcia.

- łagodzenie różnic wysokości drzew.

- usuwanie przerostów i przedrostów.

- usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

- przerzedzanie siewów i samosiewów.

6. Pielęgnowanie młodników

Wykonywanym zabiegiem są tu czyszczenia późne, których głównym celem jest utrzymanie zwarcia oraz ostateczne rozwiązanie problemów jakich nie udało się pozbyć podczas czyszczeń wczesnych.

7. Trzebieże

Cięcia pielęgnacyjne polegające na usuwaniu wyznaczonych drzew z drzewostanu, wyróżniamy tu:

a) Trzebieże wczesne - zabieg, którego celem jest pielęgnacja drzewostanu w oparciu o zasady selekcji pozytywnej. Wybieramy tu drzewa dorodne, które będą dalej hodowane a usuwamy drzewa szkodliwe.

b) Trzebieże późne - zabieg, którego celem jest doprowadzenie drzewostanu do końcowego etapu jakim jest faza drzewostanu dojrzałego.

9. Melioracje agrotechniczne

Różnego rodzaju zabiegi mające na celu poprawę warunków glebowych.

    W Nadleśnictwie Kup w okresie obowiązywania Planu Urządzenia Lasu zgodnie z którym średniorocznie: odnawiać się będzie około 190 ha lasów. Poprawki i uzupełnienia przewiduje się na około 42 ha. Czyszczenia wczesne przeprowadzane będą na około 254 ha a późne na około 214 ha. Pielęgnowanie gleby obejmie około 257 ha.

    Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna i wybranych zadań z hodowli lasu  od roku 2015. - link.

    Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna i wybranych zadań z hodowli lasu tj.: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw, za rok 2014  - link.