Wydawca treści Wydawca treści

Historia - Kup

Rys historyczny i stare zdjęcia Kup.

Na początek odrobina historii...

    Tereny obecnie zajmowane przez wieś Kup należały pierwotnie do Dobrzenia. Nazwa Kup ma rodowód słowiański - Kup, czy moze raczej Kupa (Kopa) oznaczało górę, która wznosiła się na tym miejscu. W chwili obecnej z góry nie ma nawet śladu gdyż to z czego była zbudowana, zostało wykorzystane w hucie przy produkcji szkła. Początki osadnictwa datuje się na rok 1607 gdy niejaki Lorenz Slensagk z Chróścic wybudował w tym miejscu młyn.    
    W 1780 roku, powstała nowa kolonia rzemieślnicza o nazwie Kupp, ktorą zbudowano według planów architekta DRENKHANA z Brzegu, na gruntach młynarza- Thomasa Lellka. Koszt wybudowania kolonii wyniósł 14 000 talarów. Wybudowano Urząd Rentowy z wieżą i zegarem oraz kościół ewangelicki. Następnie w 1847 roku powstał w Kupp sąd, istniały tu także browar i gorzelnia.
(w oparciu o informacje z informatora gospodarczego gminy Dobrzeń Wielki) 

1.   Budynek, na przeciwko którego, mieści się obecnie siedziba Nadleśnictwa Kup - zdjęcie z okresu któtko przed lub w trakcie trwania II Wojny Światowej ( na pierwszym planie Hitlerjugend maszerują na ćwiczenia).

2.  Fabryka cygar w Kup (?) - skan widokówki wysłanej w okresie przed II Wojną Światową do Włoch.

3.  Budynek Gospody w Kup - (zdjęcie najprawdopodobniej z okresu międzywojennego).

4.  Hotel "Rote Hirsch" i Urząd Pocztowy w Kup- (zdjęcie z okresu międzywojennego).

5.  Hotel "Rote Hirsch" i Urząd Pocztowy w Kup- zdjęcie powojenne  (budynek uległ spaleniu w wyniku działań wojennych).

6.  Kościółek ewangelicki w Kup

Inne ujęcie kościoła ewangelickiego

7.  Uroczystość przed pomnikiem na "rynku" w Kup - (zdjęcie z okresu międzywojennego).

8.  Budynek Sądu w Kup- (zdjęcie z okresu międzywojennego).

Inne ujęcie budynku Sądu w Kup - (z tego samego okresu).

9.  Kościół Katolicki w Kup - ( początek ubiegłego wieku).

10.  Widok Kup - zdjęcie lotnicze z okresu międzywojennego.

11.  Zdjęcie drogi w kierunku miejscowości Brynica (obecnie ulica Brynicka), ujęcie od strony szpitala.