Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby

Zasoby leśne Nadleśnictwa Kup.

ZASOBY LEŚNE
 

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność przekracza 257 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych
 

·         54, 5% - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny

·         45,4% - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

·         0,1% - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny, o wysokim poziomie wody stojącej

W tym siedlisk wilgotnych, bagiennych i łęgowych jest 55,96%.

BMw - bór mieszany wilgotny
BMb - bór mieszany bagienny
Lł - las łęgowy
Lw - las wilgotny
LMb - las mieszany bagienny
LMw - las mieszany wilgotny
OLj - ols jesionowy

Udział gatunków lasotwórczych

·         84,0% - sosna,  modrzew

·         0,6% - świerk, jodła

·         3,9% - dąb

·         6,0% - brzoza

·         4,4% - olcha

·         1,1% - buk, jesion, grab, topola, osika, wierzba

Udział drzewostanów w klasach wiek u
 

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku- drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa- 21 – 40 lat, III klasa- 41 – 60 lat, itd.).

·         17,9% - I klasa

·         21,6% - II klasa

·         25,8% - III klasa

·         13,1% - IV klasa

·         13,8% - V klasa

·         5,1%   - VI klasa

·         1,8%   - VII klasa

·         0,9%   - VIII klasa i starsze