Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

    Nadleśnictwo Kup nadzoruje gospodarką łowiecką w 3 obwodach dzierżawionych przez 3 koła łowieckie. Są to następujące obwody :

  • obwód nr 34 (leśny), dzierżawiony przez koło łowieckie nr 15 „Daniel" z siedzibą w Zagwiździu.
  • obwód nr 36 (leśny), dzierżawiony przez koło łowieckie nr 1 „Hubertus" z siedzibą w Opolu.
  • obwód nr 37 (polny), dzierżawiony przez koło łowieckie nr 2 „Łoś" z siedzibą w Opolu.

    Ponadto samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką na obwodach nr 31 i 32 wyłączonych z dzierżawienia i tworzących Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Przesieka". Obwody wydzierżawione zajmują łączną powierzchnię 19555 ha w tym powierzchni leśnej 7797 ha, natomiast Ośrodek Hodowli Zwierzyny zajmuje powierzchnię 23155 ha w tym powierzchni leśnej 14004ha.

 Polowania organizujemy zarówno dla myśliwych krajowych, i zagranicznych.

Kontakt dla myśliwych:

Leśniczy łowiecki obwód nr 31 – Grzegorz Śliwa tel. +48694489792

Leśniczy łowiecki obwód nr 32 – Ireneusz Piekarek tel. +48694489775