Asset Publisher Asset Publisher

Izba leśna

Izba Leśna przy Nadleśnictwie Kup

Wirtualna wycieczka po "IZBIE LEŚNEJ" Nadleśnictwa Kup.
 

Wirtualna wycieczka po "OGRÓDKU EDUKACYJNYM" Nadleśnictwa Kup.
 

W 1995 roku w celach edukacyjnych powstała przy Nadleśnictwie Kup IZBA LEŚNA. 

  W 2003 roku dzięki staraniom Nadleśnictwa Kup, oraz pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na potrzeby poszerzonej ekspozycji IZBY LEŚNEJ wyremontowano i przystosowano pomieszczenia byłych warsztatów Nadleśnictwa Kup.

  W chwili obecnej ekspozycja obejmuje wiele różnorodnych eksponatów i ekspozycji pogrupowanych w blokach tematycznych, a mianowicie:

 •  Dokumenty – w tym oryginały map leśnych z końca XIX w.
 •  Kopie map gospodarczych sprzed 1945 roku.
 • Dokumenty z 1945 r., z początków działania polskiej administracji LP.
 • Ciekawostki przyrodnicze i szereg spreparowanych rzadkich okazów fauny (np. orzeł bielik, czapla nadobna, cietrzew, wydra i inne).
 • Szereg ekspozycji tematycznych.
 • Kolekcję minerałów.
 • W IZBIE zgromadzono również kasety z głosami zwierząt, oraz filmy o przyrodniczej tematyce.
 • Pomieszczenia galerii z wystawami o tematyce leśnej i przyrodniczej

  

   Aktualnie IZBA LEŚNA spełnienia następujące cele:

 • Promocja i reklama działalności Nadleśnictwa Kup w tym produktów gospodarki leśnej,
 • Promocja kultury i tradycji łowieckiej,
 • Edukacja przyrodniczo-społeczna ludności,
 • Propagowanie wiedzy o lesie z akcentem na ochronę przeciwpożarową lasu,
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczo-historycznej,
 • Popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej,
 • Wzmacnianie świadomości ekologicznej i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • Prezentacja twórczości artystów związanych ze środowiskiem leśnym, w tym pracowników Nadleśnictwa Kup

    W chwili obecnej możemy stwierdzić (na podstawie kilkuletnich już obserwacji), że IZBA LEŚNA cieszy się dużym i niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży i dorosłych, a także jest wykorzystywana przez nauczycieli okolicznych (i nie tylko!), szkół do przeprowadzania atrakcyjnych zajęć lekcyjnych, łączonych z wyjazdem terenowym.

  Na dzień dzisiejszy IZBA LEŚNA wraz z "ogródkiem" edukacyjnym, tworzy jednolity zespół o charakterze edukacyjnym, przybliżający społeczeństwu pracę leśnika. A ukończony niedawno remont siedziby Nadleśnictwa  (początek 2009 roku), znacznie uatrakcyjnił wizualnie wszystkie budynki przeznaczone na ekspozycje Izby Leśnej.