Asset Publisher Asset Publisher

NASZE LASY

Krótka charakterystyka lasów Nadleśnictwa Kup

    Teren zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Kup leży w województwie opolskim i jest położone na terenie gmin: Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów,  Pokój, Popielów, Świerczów. Łączna powierzchnia naszej jednostki wynosi około 20670 ha ( w tym powierzchni leśnej 19960 ha). W ujęciu przyrodniczo-leśnym i geograficznym lasy Nadleśnictwa Kup leżą w przeważającej mierze w V-Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w 5 Dzielnicy Równiny Opolskiej, mezoregionie Borów Stobrawskich .

    Terytorium  które obejmuje swym zasięgiem Nadleśnictwo Kup rozciąga się w przybliżeniu między: 50 46' i 50 57' szerokości geograficznej północnej, oraz 17 45' i 18 00' długości geograficznej wschodniej.
    Nadleśnictwo Kup w obecnym kształcie powstało w  październiku 1972r. z połączenia trzech nadleśnictw : Kup, Pokoju i Popielowa. Aktualny podział Nadleśnictwa Kup przedstawia poniższa tabela:

OBRĘB

LEŚNICTWO


Kup


 Brynica, Kup, Masów, Nowy Kup

Pokój


Dąbrówka Dolna, Kozuby, Czarna Woda, Winna Góra,

 
Popielów


Ładza, Kaniów, Lubienie, Chróścice

 
    Na terenie nadleśnictwa wyodrębniono trzynaście typów siedliskowych lasu. Przeważają siedliska wilgotne ( ponad 50% ).  Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, która zajmuje ok. 80% powierzchni drzewostanów, a pozostałe gatunki iglaste, oraz liściaste, nie osiągają jednostkowo 5%  udziału w powierzchni całkowitej drzewostanów.
  Korzystnym zjawiskiem jest jednak stosunkowo duża różnorodność  w składach gatunkowych drzewostanów, których średni wiek wynosi 56 lat. 
    Przez ponad 25 lat borykaliśmy się ze wzmożonym występowaniem kornika drukarza w drzewostanach świerkowych, oraz pojawiającymi się cyklicznie wichurami, czyniącymi w w/w drzewostanach ogromne szkody wywalając i łamiąc drzewa na dużych powierzchniach. Konsekwencją zbiegu tych niekorzystnych czynników było powstawanie znacznych ilości posuszu świerkowego, który należało na bieżąco usuwać. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że sytuacja została opanowana, chociaż nie ułatwiają tego nadal nawiedzające nasze lasy silne wiatry, a także powodzie z 1997 i 2010 roku, których skutki są usuwane do dnia dzisiejszego.

    Rokrocznie sadzimy ponad 200 ha nowych upraw, dających początek nowym pokoleniom lasu.
    Ponad 70% nadleśnictwa leży w granicach utworzonego we wrześniu 1999r. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który powołano w celu zachowania i popularyzacji walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowo-historycznych fragmentu Niziny Śląskiej.
    Lasy Nadleśnictwa Kup ze względu na swoje bogactwo przyrodnicze obfitują w różnorodną zwierzynę łowną z jeleniem i danielem na czele. W związku z powyższym, nasze łowiska są często wybierane przez myśliwych z całej europy do polowań wykonywanych w ramach turystyki łowieckiej.
    Możemy pochwalić się również bogactwem wielu chronionych i rzadkich roślin - kotewka orzech wodny, długosz królewski, pióropusznik strusi, podrzeń żebrowiec, rosiczka okrągłolistna, storczyki, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczełyko, bagno zwyczajne, żurawina błotna,  widłaki, salwinia pływająca, grzybienie, grążel żółty  i zwierząt. min. pachnica dębowa, kumak nizinny, orzeł bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania ruda,. Wszystkie te gatunki są objęte szczególną ochroną. Spotykana jest także występująca endemicznie na terenie śląska, rzadkość ze świata pająków: tygrzyk paskowany.     
    Osiemnastowieczne stawy na Winnej Górze są miejscem bytowania wydr, kaczek, zimorodków, żurawi i wielu innych przedstawicieli flory i fauny Opolszczyzny...

... o których możecie się Państwo dowiedzieć odwiedzając naszą izbę leśną, która od szeregu lat funkcjonuje przy nadleśnictwie i ciągle wzbogaca się o nowe eksponaty.