Asset Publisher Asset Publisher

Odnowienia 2017

W tym roku w Nadleśnictwie Kup posadzonych zostanie 1,112 miliona młodych drzewek.

    Nadleśnictwo Kup przystąpiło do wiosennej kampanii odnowieniowej. Tylko w tym roku w Nadleśnictwie Kup posadzonych zostanie 1,112 miliona  młodych drzewek. Najwięcej posadzimy  sosny zwyczajnej bo 750 tysięcy sztuk, również dużo dębu szypułkowego - 193 tysiące sztuk, oraz buka 74 tysiące sztuk,  15 tysięcy sztuk  świerka, 45 tysięcy sztuk olszy czarnej, 47 tysięcy sztuk modrzewia i wiele innych gatunków.

    Odnowieniami zostanie objętych 173 hektary lasu o składzie gatunkowym dostosowanym do naturalnych warunków. Ogromna większość z użytych w odnowieniach sadzonek pochodzi ze szkółek kontenerowych i w związku z tym posiada własną bryłkę korzeniową i jest zaszczepiona odpowiednimi grzybami symbiotycznymi.

    Jak co roku, w wielkim święcie jakim jest dla lasu okres odnowień, wezmą także udział dzieci i młodzież z okolicznych szkół.