Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich

Zmiany w ustawie Prawo Łowieckie

Kup dnia 2018-04-09

 

UWAGA !

Zmiany zasad szacowania szkód łowieckich.

 

W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie (Dz.U. 2018 poz. 651), zmianie ulegają zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich.

Od 1 kwietnia br. wniosek oszacowanie szkód, zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa nie do dzierżawcy lub zarządcy obwodu, ale do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Jednocześnie zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oszacowanie szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku, a urzędnik gminy ma 3 dni na określenie terminu szacowania i powiadomienie o nim rolnika i koła łowieckiego lub zarządcy obwodu.

Informuje:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup