Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia straży pożarnych.

Ćwiczenia straży pożarnych.

Ćwiczenia straży pożarnych.

     Dnia 13.07.2017 r. o godzinie 10.30 na terenach leśnych Nadleśnictwa Kup w leśnictwach Kozuby i Dąbrówka Dolna odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia pożarowe dla jednostek Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Namysłowa, Brzegu i Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Fałkowic, Domaradza i Domaradzkiej Kuźni.

     Organizatorem i koordynatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy udziale Nadleśnictwa Kup.

   Zadaniem przybyłych na ćwiczenia jednostek było zlokalizowanie w terenie pięciu miejsc powstania pożaru, zbudowanie linii wodnej opartej na zbiorniku pożarowym i podanie jej na dalsze odległości oraz wykorzystanie samolotów gaśniczych typu dromader.