Asset Publisher Asset Publisher

"WILCZA BUDA"

Nadleśnictwo Kup z przykrością informuje, że ze względu na bezpieczeństwo turystów i spacerowiczów, zmuszone jest zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej i przeglądu budowlanego, do przeprowadzenia rozbiórki obiektu znajdującego się na terenie leśnictwa Dąbrówka Dolna, zwanego „Wilczą Budą”.

Ze względu na wiek i materiały użyte do budowy, obiekt znajdował się w fatalnym stanie technicznym uniemożliwiającym remont z wykorzystaniem oryginalnych elementów konstrukcyjnych. W roku bieżącym, po intensywnych opadach deszczu w maju i czerwcu, drewniana konstrukcja uległa zarwaniu na skutek przeciążenia zużytych elementów dachu.

Jednocześnie pomimo wyłączenia „Wilczej Budy” z użytkowania, nadal znajdowały się osoby, które ignorowały zakazy i narażały swoje bezpieczeństwo i zdrowie wchodząc do obiektu.

W związku z powyższym, Nadleśnictwo Kup, mając na uwadze najważniejsze wartości jakimi są zdrowie i życie ludzkie, musiało podjąć trudną decyzję o rozbiórce.

W trakcie rozbiórki postaramy się odzyskać jak najwięcej oryginalnych drewnianych elementów, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości ponieważ Nadleśnictwo Kup nie zamierza pozostawić tego urokliwego miejsca pustego! W najbliższej przyszłości planujemy wybudować w tym miejscu obiekt o podobnej konstrukcji, który będzie nawiązywał do historycznego pierwowzoru. Nowy obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia, a wręcz przeciwnie będzie mógł być wykorzystywany przez lokalne społeczeństwo i turystów. Właśnie w tym obiekcie planujemy wykorzystać drewniane elementy ze starej „Wilczej Budy”.