Asset Publisher Asset Publisher

"Wybuchowe niespodzianki"

Już ponad 70 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, a nadal możemy znaleźć niebezpieczne po niej pozostałości. W trakcie wykonywania prac z gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dąbrówka Dolna Nadleśnictwa Kup, pracownicy zakładu usług leśnych znaleźli niewybuchy z okresy II wojny światowej.  Jak się okazało po przyjeździe patrolu saperskiego były to bomby lotnicze SD-4 oraz pociski artyleryjskie kalibru 75mm.

Jak wynika ze wspomnień starszych ludzi, pod koniec wojny w okolicznych lasach stacjonowała jednostka pancerna wermachtu, która po przejściu frontu wiosną 1945 roku znalazła się na tyłach wojsk radzieckich. W tej okoliczności żołnierze niemieccy dokonali wysadzenia pozostawionego sprzętu i rozformowania jednostki.

O ile powyższe informacje są prawdziwe, to prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze nie raz okazję spotkać „wybuchowe niespodzianki”. Dlatego bardzo prosimy o rozwagę i zachowanie ostrożności w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów oraz o informowanie o tym fakcie Nadleśnictwa Kup.

Niebezpieczne znalezisko na terenie leśnictwa Dąbrówka Dolna do przybycia patrolu saperskiego zabezpieczali policjanci z Komedy Policji w Dobrzeniu Wielkim oraz pracownicy Nadleśnictwa Kup.