Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: Budowa drogi leśnej nr 104 w leśnictwie Chróścice.

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszystkie informacje zawate są w załączniku do pobrania.